Centrum Badawczo-Rozwojowe

Grupa Kapitałowa JASOL S.A. w celu zapewnienia najwyższych standardów  jakościowych względem potrzeb klientów i odbiorców  swoich produktów utworzyła w ramach działalności Spółki Flukar Centrum Badawczo Rozwojowe z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. Uruchomienie nowoczesnego laboratorium  wyposażonego  w najnowocześniejszy sprzęt analityczny umożliwia realizację  badań olejów smarowych, surowców do produkcji środków smarowych, olejów przepracowanych i asfaltów drogowych. Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Flukar w Kędzierzynie-Koźlu, dysponując najnowocześniejszym sprzętem w Polsce, są w stanie zbadać szeroki zakres środków smarowych stosowanych w branży motoryzacyjnej oraz przemyśle.

Prowadząc działalność badawczo-rozwojową, staramy się, aby nasze produkty były opracowywane zachowując najwyższe standardy jakościowe, a zastosowane surowce wpisywały się w ekologiczną politykę naszej działalności. Zapewniamy również opiekę nad środkiem smarowym znajdującym się w układzie, jego identyfikację, ocenę poziomu jakości, a także stały monitoring. Radzimy i rekomendujemy, jakich surowców i produktów używać, aby gospodarka smarowa przynosiła wymierne efekty w każdym przypadku.

BADANIA

Asfalt drogowy 70/100
MSDS     WT       DWU

Asfalt drogowy 160/220

MSDS     WT       DWU

FLUKAR CBR
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
REGON: 180706507
NIP: 6842623029
KRS: 0000388847

Marek Fajferek 
Tel: +48 508 343 219
Mail: marek.fajferek@jasolsa.eu
flukar.cbr@jasolsa.eu

Barbara Zdon
Tel: +48 572 357 676
Mail: barbara.zdon@jasolsa.eu
flukar.cbr@jasolsa.eu

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1) administratorami Pani/Pana danych osobowych są spółki grupy kapitałowej JASOL S.A. - Flukar Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Rafineria w Jaśle Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Espadon Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, Eko Trade Organizacja Odzysku Opakowań S.A. z siedzibą w Katowicach - dane kontaktowe - Flukar Sp. z o. o., ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice; rodo@jasolsa.eu

  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu skomunikowania się z Panią/Panem przez firmę na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a ww. rozporządzenia;

  3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu nawiązania kontaktu;

  4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie; Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Administrator może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają działalność firmy, np. obsługa informatyczna, księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

  5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;